Archive by Author

Wat is Spoor 1?

Spoor 1 is Schaal 1:32.
De spoorafstand (hart op hart) bij normaalspoor is 45 mm.
Dan is er nog Spoor 1m.
Dit is ‘Meterspoor’, zoals op de Harzer Schmalspur Bahnen in Duitsland en de Rhätische Bahn in Zwitserland.
In model komt dit niet zoveel voor.
In model is wel Spoor 1e. Dit komt neer op een spoorbreedte van 75 cm.
Dat is smalspoor en heeft een spoorstaafafstand (hoh) van circa 23 mm. Tot slot is er Spoor 1f.
Dit is veldspoor met een spoorbreedte van 60 cm, in model bijna 19 mm.
Veldspoor was overal te vinden, bijvoorbeeld in veengebieden.
Omdat het allemaal in schaal 1:32 is, past het heel goed bij het normaalspoor.
Verschillende spoorbreedtes komen in Duitsland nog op diverse plaatsen voor, vooral in voormalig Oost Duitsland.
Op deze manier wil ik u laten zien wat er allemaal mogelijk is in Spoor 1.

In Spoor 1 kunt u veel zelf bouwen.
Ook zijn er vele firma’s die het u kant en klaar willen leveren.
Ik heb een aantal van deze firma’s op deze homepage staan.
U vindt ze onder de link. Maar u kunt er ook veel andere informatie vinden.

Verder hebben we in Nederland de Vrienden van 1 op 32.
Van deze club ben ik al lid sinds de oprichting.
De leden van deze club bouwen modules.
Deze modules moeten wel aan een bepaalde norm voldoen om ze goed aan elkaar te laten passen.
De Vrienden van 1 op 32 komen een paar keer per jaar bij elkaar.
En koppelen alle modules aan elkaar om zo op een hele grote baan te kunnen rijden.
Sinds 2008 zijn we met een paar leden gestart met het modelbouwen gericht op situaties, uit het grootbedrijf.
Deze leden gaan samen onder de naam:

Spoor 1 Team Nederland

Met het Spoor 1 Team hebben we al aan diverse beurzen deelgenomen.
Ik laat u op deze site regelmatig nieuwe foto’s zien van wat we bouwen, en op welke beurzen we hebben gestaan.
Ook geef ik van tevoren aan waar we te zien zijn.

Spur 1 ist der Maßstab 1:32.
Die Schienenabstand bei normaler Länge beträgt 45 mm.
Dann gibt es “Meterspur”, 1m. Dies ist wie der Harzer Schmalspur Bahnen in Deutschland, und der Rhätischen Bahn in der Schweiz.
In diesem Modell nicht so sehr. Spur-Modell ist in der 1.
Die entspricht einer Spurweite von 75 cm.
Dies ist Schmalspurbahn und hat eine Schiene Abstand (Mitte zu Mitte) von ca. 23 mm.
Schließlich die Spur 1f.
Dieses Feld ist einer Spurweite von 60 cm in fast 19 mm Modell.
Feldweg war weit verbreitet, z.B. in Mooren.
Denn es ist alles im Maßstab 1:32, passt er sehr gut mit der Normalspur.
Verschiedene Messgeräte sind noch in Deutschland an verschiedenen Orten, vor allem im ehemaligen Ost-Deutschland.
So kann ich zeigen was in Spur 1 möglich ist.

In Spur1 können sie sich eine Menge selberbauen .
Es gibt viele Unternehmen, die Sie zu liefern bereit.
Ich habe eine Reihe dieser Unternehmen auf dieser Homepage stehen.
Du findest sie unter dem Button “Link”.
Sie können aber auch viele andere Informationen finden.

Wir haben auch Freunde der Niederlande in 1:32.
Von diesem Verein bin ich ein Mitglied seit dessen Gründung.
Die Mitglieder dieses Clubs Gebäude Module.
Diese Module müssen einen gewissen Standard erfüllen, um für sie gut zusammen passen.
Die Freunde von 1:32 sind ein paar Mal im Jahr zusammen.
Und verbinden alle Module miteinander, so dass wir eine große Anlage habe.
2008 haben ein paar Mitglieder von der [vrienden van 1 op 32].

Spoor 1 Team Nederland

Mit dem “Spoor 1 Team” haben wir bereits an verschiedenen Ausstellungen teilgenommen.
Ich überlasse es Ihnen, ob sie diese Seite regelmäßig besuchen.
Auch werde ich neue Bilder von dem was wir bauen einstellen und ich informiere Sie auf meiner Seite, wo wir zu sehen seien werden.
Dazu ist dann auch die Seite “Termine” sicher interessant Bei Fragen oder Kommentaren dürft ihr mich gerne anschreiben.

Viel Spaß auf meinen Seiten!